🤓 OKOS TÁRS 🤓 - Jogi NyilatkozatVissza

Jogi Nyilatkozat

1. Bevezetés és fogalmak

A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weblap látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Weblap célja, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak az általuk megadott témákban, melyekre az AI alapú rendszer válaszokat generál. A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó elfogadja a jelen Jogi Feltételekben foglaltakat.

2. Szerzői jogok és felhasználás

A Weblap által generált AI tartalmak felhasználása tekintetében a szerzői jogok és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Weblap működtetőjét illetik meg. A Felhasználók szabadon felhasználhatják és megoszthatják az AI által generált tartalmakat. A Felhasználók kötelesek törvényes és etikus módon használni a Weblap által generált AI tartalmakat. Tilos olyan káros, sértő, jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmak generálása, amelyek mások jogait, jó hírnevét vagy érdekeit sértik. A Felhasználók teljes felelősséget vállalnak az általuk generált tartalmakért, és elfogadják, hogy minden felelősség a káros tartalom generálásával és terjesztésével kapcsolatban kizárólag rájuk hárul. A Weblap működtetője fenntartja a jogot, hogy szükség esetén intézkedéseket tegyen a káros tartalommal kapcsolatban, beleértve annak eltávolítását vagy a hozzáférés korlátozását. A Weblap alapvető szerkezetének, dizájnjának és egyéb, nem az AI által generált tartalmaknak a felhasználása továbbra is korlátozott, és előzetes írásbeli engedély szükséges a Weblap működtetőjétől, ha a felhasználás túlmutat a rendeltetésszerű igénybevételen, képernyőn történő megjelenítésen, ideiglenes többszörözésen, merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson.

3. Felelősség és jogkövetkezmények

A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Weblap működtetője nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott témákban generált válaszok pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért.

4. Adatvédelem és sütik (cookie-k)

A Weblap elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Weblap a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

5. Módosítás és érvényesség

A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

6. Harmadik fél tartalmak és linkek

A Weblap szolgáltatásai során előfordulhat, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A Weblap működtetője nem vállal felelősséget ezeknek a harmadik fél weboldalaknak a tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért vagy egyéb tevékenységéért. A Felhasználók saját felelősségükre lépnek kapcsolatba ezekkel a harmadik fél weboldalakkal, és elismerik, hogy a jelen Jogi Feltételek nem vonatkoznak ezekre a harmadik fél weboldalakra.

7. Jogviták és joghatóság

A jelen Jogi Feltételek értelmezésére és alkalmazására a magyar jog az irányadó. Amennyiben a Felhasználó és a Weblap működtetője között jogvita merül fel a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, a felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján igyekeznek rendezni a vitát. Ha a felek a vitát nem tudják békés úton rendezni, a felek a magyar bíróságok illetékességét és hatáskörét ismerik el a jogvita eldöntésére.

8. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen Jogi Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, érvényesen kikötöttnek vagy érvénytelenné válik, az érintett rendelkezés érvénytelensége, érvényesen kikötött volta vagy érvénytelenné válása nem érinti a Jogi Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. A felek kötelesek az érvénytelen, érvényesen kikötött vagy érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető leginkább megfelel az érvénytelen, érvényesen kikötött vagy érvénytelen rendelkezés céljának és szándékának.